مجموعه طرحهای وکتور لایه باز ماندالا  جهت چاپ و رنگ امیزی